Het blijven interessante tijden voor onze branche. Pratend met onze leden tijdens de (zeer goed bezochte!) ALV bij Mascot in Naarden, bleek weer eens dat er vele dingen zijn die ons bezighouden. PBM gerelateerd, maar ook daarbuiten. Zaken die ons binden als vereniging en waarbij het goed is om samen op te trekken. De afgelopen maanden stonden wetgeving en normering veelal centraal in onze activiteiten en hadden we soms moeite om aandacht te besteden aan andere zaken. Omdat de capaciteit van het bestuur beperkt is en we ambities hebben die door deze capaciteitsproblemen niet (snel genoeg) ingevuld konden worden, hebben we besloten het bestuur proberen uit te breiden. Ik ben heel blij dat Theo de Vliegh en Arno Lammers bereid zijn om ons te ondersteunen en dat zij met algemene stemmen gekozen zijn tijdens de ALV. Met deze extra capaciteit hopen wij de ideeën beter en sneller uit te kunnen voeren.

Terugkijkend maar zeker ook vooruitkijkend,  zien we dat de nieuwe PBM wetgeving nu dan eindelijk volledig in werking is getreden en menig hoofdbreken heeft gekost en nog zal kosten de komende jaren. Komt er een (no deal) Brexit of toch geen Brexit? Wat zijn de consequenties hiervan voor ons als PBM fabrikant of distributeur? Alsof het al niet moeilijk genoeg is om de gebruikers zonder deze factoren van de juiste PBM’s te voorzien. Hoe gaat de marktautoriteit om met deze wijzigingen en wellicht nog belangrijker, hoe gaan de marktpartijen en de eindgebruiker om met deze wijziging?

Als VVGW zijn we al vroeg begonnen  om onze leden te informeren over de wijzigingen. In het begin denkt iedereen nog genoeg tijd te hebben, en aan het eind is het toch nog moeilijk om deadlines te halen. Heel blij zijn we met de rol welke ESF hierin oppakt. We blijven daarom ook zeker participeren in werkgroepen bij ESF  om onze leden zo juist mogelijk te informeren en de stem van onze leden te laten horen in Europa. Ook binnen NEN zullen we dat blijven doen. Ik roep onze leden op om tijd te blijven spenderen aan normering, al dan niet in een van de werkgroepen van NEN. Het is belangrijk dat wij onze stem ook hier laten horen, omdat veel van de producten die we verkopen aan normen onderhevig zijn. 

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van dit Vlugschrift!

Oscar Breure