Strenger toezicht nodig op CE-markering

Strenger toezicht nodig op CE-markering Het toezicht op CE-markering door de overheid moet beter, stelt FME. Aanleiding voor deze stelling is dat steeds meer producten van buiten Europa ons land binnen komen met een onterechte CE-markering. Dat komt de veiligheid niet...

Wat de Brexit betekent voor conformiteit

Wat de Brexit betekent voor conformiteit Het vertrek van Engeland uit de Europese gezamenlijke markt heeft belangrijke gevolgen. Na de Brexit is Engeland een niet-lidland. Daardoor verliezen notified bodies daar hun status. En dat heeft gevolgen voor alles rondom de...

Eerlijk, gezond en veilig werk doen we samen

Eerlijk, gezond & veilig werk doen we samen Het ministerie van SZW is in 2018 gestart met het programma Eerlijk, Gezond & Veilig Werk. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche....

Chroom-6 en hoe u er veilig mee kunt werken

Chroom-6 en hoe u er veilig mee kunt werken Chroom-6 is een gevaarlijke stof. Niet voor niets: dit roestwerende middel bij uitstek kan na blootstelling op termijn leiden tot ernstige gezondheidsschade. Geen fijn stofje dus. Maar wel veel gebruikt. En we werken er nog...

25 jaar RI&E, bepaalt de toon het veiligheidsbeleid?

25 jaar RI&E, bepaalt de toon het veiligheidsbeleid? De RI&E heeft in 25 jaar tijd de naam gekregen van een verplicht nummer dat vooral focust op problemen. Dus zullen we het voortaan over een veiligheids(verbeter)plan hebben? Werken aan preventie op een...

Wie komt ons bestuur versterken?

Wie komt ons bestuur versterker? Hoewel we bij de afgelopen Algemene Leden Vergadering Theo de Vliegh en Arno Lammers hebben verwelkomt als nieuw bestuurslid, zijn we wederom op zoek naar uitbreiding van ons team! Rinus Brinks is na zijn pensionering bij 3M ook...

Column van Ronald le Clerq

Column van Ronald le Clercq Het samenstellen/veranderen van teams of een nieuwkomer op de werkvloer brengen vaak veranderingen met zich mee in de dynamiek van de (soms al jarenlange) met elkaar samenwerkende collega’s. Spanningen lopen op, werkplezier en –efficiency...

Nieuw lid: Van den IJssel Bedrijfskleding IJsselstein

Nieuw lid: Van den IJssel Bedrijfskleding IJsselstein Het is alweer 16 jaar geleden dat directeur Berry van den IJssel vanaf de keukentafel begon met relatiegeschenken. Samen met zijn echtgenote besloten ze hiermee voor zichzelf te beginnen en gingen met catalogi van...

Jurist te gast

Jurist te gast De rubriek ‘Jurist te gast’ is nieuw. De redactie van het Vlugschrift vraagt een jurist bereid te zijn een jurische kijk op zaken te geven die te maken hebben met PBM. Voor dit Vlugschrift is Mr. Carst Teiwes te gast. Mr. Carst Teiwes is werkzaam bij...

Van de voorzitter

Van de voorzitter   Het bestuur van de VVGW heeft de afgelopen tijd stil gestaan bij de existentie van onze branchevereniging. Wat is de reden dat een bedrijf lid wil zijn van een branchevereniging? Wat is de toegevoegde waarde?  De afgelopen jaren hebben we...