Opleidingen

Zeker binnen een vakgebied als bedrijfsveiligheid en -hygiëne is het bijhouden van vakkennis een vereiste. Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid. Professionele en brede voorlichting door de branche over de eigenschappen en toepassingen van deze beschermingsmogelijkheden is onontbeerlijk. In samenwerking met de verscheidene branchegerichte onderwijsinstellingen worden cursussen en opleidingen georganiseerd die de kwaliteit van het kennisniveau binnen de branche verder bevorderen en garanderen. Om de kwaliteit van het opleidingsniveau op hoog niveau te houden, heeft VVGW de opleidingen ondergebracht bij Copla.

Voor meer informatie over de opleiding en een eventuele aanmelding kunt u terecht op de website van Copla https://copla.nl/opleidingen/alles-over-pbm/praktijkopleiding-pbm/

 

Opleidingskalender 2019

 

Voorjaar 2019
Lesdag 1 dinsdag 12 februari 2019
Lesdag 2 dinsdag 19 maart 2019
Lesdag 3 dinsdag 26 maart 2019
Lesdag 4 dinsdag 2 april 2019