Opleidingen

Zeker binnen een vakgebied als bedrijfsveiligheid en -hygiëne is het bijhouden van vakkennis een vereiste. Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid. Professionele en brede voorlichting door de branche over de eigenschappen en toepassingen van deze beschermingsmogelijkheden is onontbeerlijk. In samenwerking met de verscheidene branchegerichte onderwijsinstellingen worden cursussen en opleidingen georganiseerd die de kwaliteit van het kennisniveau binnen de branche verder bevorderen en garanderen. Om de kwaliteit van het opleidingsniveau op hoog niveau te houden, heeft VVGW de opleidingen ondergebracht bij Copla.

Opleidingskalender 2018

 

Voorjaar 2018 Najaar 2018
Dag 1 6 februari 2018 20 september 2018
Dag 2 6 maart 2018 18 oktober 2018
Dag 3 13 maart 2018 9 november 2018
Dag 4 20 maart 2018 23 november 2018
Opfrisdag 16 mei 2018 22 november 2018